Σαν όνειρο
Γιορτή νέας χρονιάς
Ελπιδοφόρας εσοδείας
Εκείνο το αγόρι
Με τα καστανά μάτια
Μετρούσε τις λέξεις
Τις αποστάσεις ενίοτε
Που διαχώριζαν
Το φαντασιακό από τη λογική
Την ύλη από το πνεύμα
Την ενδιάμεση σκιά
Δυο πόλων
Σχεδόν φλεγόμενων