Καφενείο και χαρτόνια
να μαζεύεται η κοινότητα
να μοιράζεται η φύση
το καρπούζι
η μουσική
η κουβέντα
Όλα υπό το διάπλατο
φως ενός ήλιου
που όλα τα φθείρει
και σ’ όλα δίνει ζωή