Μία τρύπα στο νερό κάμαμε
Και πνιγήκαμε μέσα της
Από υπερβολικό οξυγόνο