Τελικά η παράνοια χρειάζεται
Να υπάρχει
Να επικρατεί της λογικής ενίοτε
Γιατί μόνο έτσι
Μπορεί κανείς να δει τον κόσμο
Μέσα από τα μάτια ενός παιδιού σε εμπόλεμη ζώνη