Το πολυτιμότερο αγαθό
Στην ανάγκη δε δίδεται
Αυστηροί είμαστε
Οι άνθρωποι
Σκληροί
Δικαστές συναισθημάτων
Βεβιασμένοι
Συμπερασματάκηδες
Σπεύδουμε
Να κρίνουμε
Αγνοώντας

Το ελάχιστο ζητούμενο
Το πιο απλό
Υπομονή
Κατανόηση
Και χρόνος