Φτύστε το φαΐ μας
Πετάξτε μας
Στο χώμα ένα παξιμάδι
Λασπώστε το νερό
Και τη σκέψη μας
Δηλητηριάστε μας
Αρρώστηστε μας
Πλακωστρώστε τους τάφους μας
Βασανίστε μας
Χειραγωγήστε μας
Ο δρόμος είναι μακρύς
Κι εμείς πληθαίνουμε
Μέχρι τη μέρα που
Η συνείδηση θα επικρατήσει
Κι εσείς θα είστε
Ακόμα λιγότεροι
Ελάχιστοι