Οι υφές αντικατοπτρίζουν τα σώματα
Κερί που λιώνει δίπλα σε καύτρες τσιγάρων
Σώματα που διαλύονται στις δεξαμενές της απελευθέρωσης
Ψυχές παρατηρητές
Επιβλέπουν τη διαδικασία της ζύμωσης
Της αντίδρασης
Οξύ και βάση
Καταλύτες μεταξύ τους
Συνθέτουν φλόγες που τρεμοπαίζουν
Εκρήξεις ηφαιστείων
Άλλοτε μικρές άλλοτε καταστροφικές
Λυτρωτικές
Κενά που συμπληρώνονται
Πληρότητα
Δεν υπάρχει άλλος χώρος
Εδώ μένει η ευτυχία