Σκέπτομαι
Πως οι υποσχέσεις και τα λόγια
Παλαιώνουν και αναιρούνται στο χρόνο
Όπως η παρουσία και η σαρκική ύπαρξη
Τη στιγμή που ειπώνονται όμως
Συνήθως είναι το αποτέλεσμα
Μιας ειλικρινούς αυτοεξαπάτησης