Μετά τα μεσάνυχτα
Δεν τονίζω τις λέξεις
Καθώς είναι αργά, προσπαθώ
Να ενοχλήσω με τη σιωπή
Στοιχηματίζω
Όλους μου τους γυάλινους βόλους
Σε τούτη την απόπειρα

Καθώς παρατηρώ
Τις ρωγμές στο ταβάνι
Φαντάζομαι τους βόλους να κυλούν
Αψηφώντας τη βαρύτητα
Και την κίνησή τους
Να διακόπτουν απότομα
Τα σκασίματα
Ξεραμένης φτηνής μπογιάς

Προσβλέπω σε κατάρρευση
Ελπίζω σε διάχυση