Λιώσε με στη γλώσσα σου
Κατέβασε κάθε σπιθαμή της ουσίας μου στον οισοφάγο σου
Διάλυσε με στα οξέα των εντοσθίων σου
κι απόβαλε ό,τι δε σου χρειάζεται

Μα θυμήσου πως σου έδωσα το όλο μου
Θυμήσου πως
ακόμα κι αν δε χρειαζόσουν ένα μέρος από εκείνο
σου έδωσα το όλο μου