Κι όσο τα πρόσωπα πλησίαζαν
η αυλαία έπεφτε
Σα χείλη κλείναν οι κουρτίνες
μπλοκάροντας την ορατότητα
δημιουργώντας ερωτηματικά
για τη συνέχεια της ιστορίας
δύο ατυχώς ανέμελων φιλιόντων