Σε συντεταγμένες σαρκικές
Και γεωγραφικές
Σε θέλω παντού

Κάποτε συντετμημένες
Εντός
Εκτός
Κι έπειτα

Αυτά