Οι Κυριακές μας γυαλίζουν εκτυφλωτικά
Τις πιο σκοτεινές ώρες
Καθώς
Δίχως τις εντάσεις του φωτός
Θα ήμασταν
Ένα με το σκοτάδι

Πεφτούλη Μαρθόγλου, ευχαριστώ για τις απορίες…
https://lostnew.wordpress.com/2020/02/23/989/