Τριαλαλά τριαλαλό
Σέρνομαι μες το χορό
Κάμποσοι ποδοπατούν
Κι άλλοι σπάνε το δεσμό