Η ζωή έρχεται σαν κύμα
Ανατρέπει σταθερές σε δευτερόλεπτα
Θα λείψω για λίγο
Πήγαινε πιο πέρα
Άσε με μόνη
Να χτίσω τη γλώσσα μου στο πάτωμα