Σε κάποια προηγούμενη ζωή
Πρέπει να υπήρξα
Συλλέκτης δακρύων
Είχα θαρρώ δοχεία χούφτες
Να φυλάγω ό,τι πολυτιμότερο
Ρέουσες ενώσεις
Με υδρογόνο, οξυγόνο
Νάτριο και κάτι άλλα
Να φτιάχνουν σταλακτίτες
Σε κίτρινα μάγουλα
Υπενθυμίζοντας
Πως όλα συνδέονται
Και αναπαράγονται
Σε διαφορετικά μεγέθη και μορφές
Μα κοινούς τρόπους
Ύπαρξης κι αφανισμού