Στη λακκούβα
Μέσα
Υπάρχει
Κάτι σαν αστεία απόγνωση
Σαν την αισιδοξία της παραδοχής
Τα φαντάσματα
Φεύγουν όταν
Ικανοποιηθεί το αίτημά τους
Δεν έχω ιδέα
Τι είναι η ζωή
Ταλαντεύομαι μεταξύ
Μιας ειρωνικής τυχαιότητας
Και μιας ανόητης πραγματικότητας
Η τυχαιότητα είναι
Βασικός πυρήνας της ύπαρξης
Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε
Παραπάνω βρίσκεται
Η αλήθεια του σήμερα
Ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου σήμερα
Θέλω να μάθω
Να κατανοήσω
Βαθύτερα
Το παρασκήνιο
Όσο είναι ανθρωπίνως εφικτό
Και αν
Άλλωστε
Η διαδρομή
Είναι η πραγματική κληρονομιά
Για κάθε χρυσόψαρο με μνήμη