‘Η όραση είναι σχετική
Όσα οι άλλοι πετούν
Εκείνα τ’ άχρηστα
Είναι ο πλούτος
Στον οποίο πάνω χτίζω
Τον νοητό μου
Επίγειο παράδεισο’

Σε απόσταση ίση με
Το διάνυσμα μιας στάσης
Έμεινα άστεγη