Απεικονιστικές
Νεφρό
Θώρακας
Πνεύμονες
Εγκέφαλος
Δείκτες
Γωνίες
Όψεις
Φαινόμενα
Δεύτερος χρόνος
Γιατροί
Εξετάσεις
Εξετάσεις
Κι άλλες εξετάσεις
Αποτελέσματα

– Τι κατάλαβες;
– Πως μια μέρα θα πεθάνω.