Προσπάθησε
Να προσπαθείς
Πάντα να προσπαθείς
Κι αν απογοητευτείς
Έλα να καθίσουμε παρέα
Στο ημίφως μιας αχνής
Τρεμοπαίζουσας ελπίδας