Κατάφερες λοιπόν
Να διαβείς το κατώφλι

Σπεύδεις να συναντήσεις την ύπαρξη
Προτού εκείνη συμβεί

Στο σημείο μηδέν
Να χαιρετήσεις το αυτό

Ο πληρέστερος ορισμός
Της αγάπης
Είναι η αυτοφώτιση

Λιτά
Να υφαίνεται η πνοή
Μέσα σου