Σε μισώ που σε θέλω

Η υπέρμετρη επιθυμία φέρνει εξάρτηση
Η εξάρτηση οδηγεί στην ανάγκη
Η ανάγκη απαιτεί υποταγή
Η υποταγή καταλήγει σε ανισότητα

Μπορείς να συνεχύσεις
Να ξοδεύεις το νέκταρ σου
Αιωνίως στον υπόνομο
Ή να δεχθείς πως
Η δύναμη της έλξης
Είναι στον πυρήνα της
Ίσως η ανώτατη κινητήριος δύναμη
Και η απόλυτη ένωση
Των πάντων