Απόψε έχει πανσέληνο
Ένα αγόρι από το Θιβέτ
Έσχισε το φως με τα δυο του χεράκια
Και ξεπρόβαλλε από υπόγεια σήραγγα
Βρέθηκε στο μπλε νησί
Στο οπτικό μου φάσμα
Τριγυρίζει στο χώρο
Και μιλάει αδιακρίτως στους ανθρώπους
Με μάτια αγνά, καθαρά
‘Ω, παιδί της σελήνης
Το σκοτάδι τούτου του κόσμου
Ακόμα δε το γνώρισες’