Σταμάτησα να το κάμω εύκολο
στους ανθρώπους το να μ’ αγαπούν
Δεν επιθυμώ μήτε προσδοκώ πια
την αγάπη τους
Απορρίπτω με συμπάθεια
τους δήθεν ορισμούς τους
Η αγάπη στο νου μου
είναι μια έννοια ουτοπική
που προϋποθέτει εξώκοσμη συνειδητότητα
Δεν υπήρξε και δε θα υπάρξει
Η αγάπη δεν απαιτεί θυσίες και υπερβολές
Δέχεται ό,τι έρχεται δίχως δάκρυα
λύπης ή χαράς

Αγαπώ σημαίνει ελευθερώνω
Αγαπώ σημαίνει ελευθερώνομαι

‘Όταν θα μοιάζουμε
κι οι δυο ελεύθεροι μωρό μου
τότε ίσως καταφέρουμε να χτίσουμε
μια κοινή ουτοπία
Σου υπόσχομαι θα μοιάζει πολύ
μα αγάπη δε θα ‘ναι’