Η ουσία
Δεν είναι μοναδική
Είναι μεγάλη υπόθεση
Η αντίληψη της ρευστότητας
Των υφών
Κάθε μορφή που προσωποποιείται
Μέσα σ’ έναν καθρέφτη
Ουρλιάζει βουβά
Διαταράσσοντας τη μοριακή δομή
Και σύσταση του αέρα
Διευκολύνοντας
Προσδοκώντας
Να ρέει αβίαστα το σκοτάδι