Η οριοθέτηση του Εγώ
Εκφράζεται με τον θυμό
Η οριοθέτηση της ύπαρξης
Με τα εκάστοτε σύνολα μορίων
Η οριοθέτηση της τυχαιότητας
Αθέατη