Ο χρόνος παγώνει
Σαν πέφτω αργά
Πέρα από απελπιστικές ταχύτητες

Ολισθαίνω στο πάτωμα
Η τριβή απουσιάζει
Η βύθιση κυριαρχεί