Ήχος ηλεκτρονικός
Ξανθές τούφες πιασμένες
Σφιχτά
Ψυχαναγκαστικά
Στην κορυφή του κεφαλιού
Παιδί που αποφασιστικά
Κατευθύνει ξύλινο πράσινο δίκυκλο
Ένα πουλί
Ρισκάρει χαμηλές πτήσεις
Κόκκινο κραγιόν σκουπισμένο άτακτα
Φωτεινές πινακίδες
Φτηνοί αντικατοπτρισμοί
Οπτικών εντυπώσεων
Πτώση
Απροσδιόριστη φιγούρα
Ένα πλάσμα
Με τρία πόδια
Απομακρύνεται
Σβήνει στον ορίζοντα
Στο αλκοόλ
Στους αντίλαλους
Του περιβάλλοντος
Διαχέομαι κι εγώ μαζί του
Σιωπή