Το παρελθόν είναι νοσταλγία ή λύπη
Το μέλλον είναι επιθυμία ή φόβος
Το παρόν είναι ζωή κι ενέργεια

Ένα κουνούπι ήπιε λίγο αίμα
Κι απομακρύνθηκε ανυποψίαστο
Μέχρι που βρέθηκε στο δρόμο της γάτας
Και δίχως λύπη ή νοσταλγία
Φόβο ή επιθυμία
Χάθηκε για πάντα