Οι κοινοί τόποι
Χώρο ακόμα δε βρήκαν
Περιμένουν
Μελανό έκθεμα υπενθύμισης
Στους τοίχους των γειτόνων