Περνούν αιώνες
Για να φύγουν οι μουσώνες
Στους τοίχους εικόνες
Από καρπωμένους ελαιώνες
Κι εμείς στην κουζίνα
Τρώμε κεφτέδες