Καταγράφω τις στιγμές
Υφαίνω την υγρασία
Και φτιάχνω ιστούς αδιαπέραστους
Κείνο που συμβαίνει
Χρέος μου να διαφυλάξω
Αφήνοντας το χρόνο να χύνεται
Και τη στιγμή να ξεγλιστρά
Ανάμεσα στα δάκτυλα