Κατάπια ένα κασετόφωνο
κι έκτοτε ακατάπαυστα μιλώ
Επαναλαμβάνω λόγια άλλων
σε διαφορετικούς καιρούς και συγκυρίες

Αρνούμαι πεισματικά
το κασετόφωνο να σπάσω
Μα γνωρίζω πως μια μέρα
η μπαταρία του θα ξελιγωθεί

Και τρέμω ξέρεις κείνη τη μέρα
που μόνο λόγια δικά μου
θα μπορώ πια να λαλήσω