Με αποκαλούν καρκίνο
Ανακαλύφθηκα
Κάποιο καλοκαίρι
Αόριστο στο χρόνο
Και λέγομαι καρκίνος
Επειδή
Αποτελούμαι
Από καρκινικά κύτταρα
Υπερενθουσιώδεις ενώσεις
Που αναπαράγονται αλόγιστα
Οδηγούμενες
Στην ίδια τους τη γενοκτονία
Όπως κάθε αξιοπρεπές παράσιτο
Απλώς περιφέρομαι άσκοπα
Κάνω σεξ
Κι αναπαράγομαι
Μέχρι να καταλάβω
Κάθε διαθέσιμο χώρο
Να καταπατήσω
Να σκοτώσω
Να αφανίσω
Κάθε άλλη μορφή ζωής
Κάθε τι υγιές
Στο σώμα που με φιλοξενεί
Με αποκαλούν καρκίνο
Θα μπορούσαν
Να με λένε κι αλλιώς
Ίσως άνθρωπο
Όμως
Με λένε
Καρκίνο