Χρόνια στα όρια
Άσπρο – μαύρο
Η γκρίζα ζώνη
Έννοια άγνωστη
Ακροβασίες
Και ταλαντώσεις
Στα άκρα
Δίπολα
Λέξεις γνώριμες
Σε κάθε ψυχή ταλαίπωρη
Παντού
Γύρω και μέσα
Η ζωή αλλάζει σημαντικά
Βάση της οπτικής που υιοθετεί κανείς
Σωστά
Κανείς.