Χρόνια πολλά
Να έχουμε να λέμε
Για τις μέρες στέρησης
Ειδήσεις απελπισίας
Χαλάσματα στα κεφάλια μας

Χρόνια καλά
Να ελπίζουμε να είναι
Στις σκούρες αποχρώσεις
Στην ομίχλη
Που κρύβει τον ορίζοντα

Υγεία να έχουμε
Να φύγουμε όρθιοι

Στην είσοδο
Εισερχόμαστε μπουσουλώντας

Στην αποτίμηση
Μια βαθιά επιθυμία
Για υψηλότερη
Κι αθόρυβη αποχώρηση