Κάποιες φορές
Με κοιτάς
Σαν να μην υπάρχει τίποτε άλλο
Και δεν αντέχω
Την τόση ευθύνη που μου εναποθέτεις