Παιχνίδια εντυπώσεων
Δόξες περιτυλιγμάτων
Θρόνοι φτιαγμένοι από καπνό και άχυρο
που με φωτιά θα ζώνει ο χρόνος
Φλέγονται τα παράθυρα
κι οι οπτικές μας μακραίνουν
μα στενεύουν

Σκοτεινοί καιροί για όνειρα
ενός παιδιού άγαρμπου
που πατά στις μύτες των ποδιών του
για να πιάσει ένα αστέρι
ισοπεδώνοντας το λουλούδι εκείνο
που τυχε να ‘χει φυτρώσει
κάτω από τα πόδια του