Γεννήθηκα άνθρωπος.
Πως είναι δυνατόν να μην είμαι;