Το λίγο σου δε με αφορά
Η επιθυμία σαν είναι καθαρή
Θέλει να αγγίξει
Κάθε κόκκο σκόνης
Να χαράξει πάνω στο γυαλί
Σε απόλυτη ευθεία
Το δρόμο για το κορμί σου