Κι ας πούμε πως κατάφερνα
ν’ ανέβω στη σκηνή
και να ‘χω τα φώτα όλου του κόσμου
στραμμένα πάνω μου
Τότε θα με τελείωνε θαρρώ
η συνειδητοποίηση πως
δεν προφταίνω πια όσο κι αν τρέξω
να γυρίσω πίσω και να δω για μια τελευταία φορά
από τη θέα του εξώστη