Υπόσχομαι θα μάθω
Στη γλώσσα σου να μιλώ
Κώδικα Μορς
Μπράιγ
Όποια διάλεκτο ειν’ απαραίτητο
Προκειμένου να εκδικηθώ
Τις ενοχές που
Κάποιες νύχτες με καταπίνουν
Θα στις μεταφέρω
Γιατί κουράστηκα να ‘μαι μόνος
Σε τούτο το βάσανο
Κι ας πονάμε μαζί
Εγώ κι εσύ
Μου είναι δύσκολο πια
Ν’ ανεβώ χωρίς σκοινί
Το λάκκο που ‘χω πέσει
Σε θέλω κοντά μου
Εδώ κάτω
Να παρηγοριέμαι
Που στέκω αδύναμος
Καθώς
Και κρατήματα να υπήρχαν
Ξέχασα με τα χρόνια
Πως να σκαρφαλώνω
Οι μύες ατρόφησαν
Με άφησαν κι αυτοί
Και μόνο στη σκέψη της προσπάθειας
Ταλαιπωρούμαι
Καταλαβαίνεις τώρα;