Με πονάει μόνο
που ακόμα δεν κατάλαβες πως
οι δημόσιες σχέσεις με τις ανθρώπινες
απέχουν πολύ
Σχεδόν όσο το αναγκαίο κακό
από τη ζωτική ανάγκη