Μιαν ηρεμία αισθάνομαι
Γαληνεύει η ψυχή μου
Με το πέρας των ημερών
Παρά τις αναταραχές
Ίσως να ευθύνεται η παρουσία σου
Ίσως πάλι να με καταλαμβάνει
Ένα είδος αποδοχής
Σα να εισέρχεται
Το φως του περιβάλλοντος
Εντός