Τώρα που κάμποσες προνομιούχες ρυτίδες
Διηγούνται την ιστορία μου
Και τα χρόνια που διήνυσα
Σαν ουλές είναι εμφανή
Δεν ανταποκρίθηκα
Καθώς δε βρήκα αίτημα

Έζησα την απόλυτη ολοκλήρωση
Την ικανοποίηση πάσης επιθυμίας
Την απουσία ανάγκης
Για θέση νέων στόχων
Το τελεστικό κλείσιμο

Είμαι έτοιμος να αποχωρήσω
Πλήρης
Ελεύθερος
Αφανής