Έχω πολλές φωνές
Πολλές γλώσσες
Και μιλάω
Στον καθένα διαφορετικά
Βαθιά ρίζα ευγένειας
Κι επιθυμία
Όχι να επικοινωνήσω
Αυτό που έχω
Με τον τρόπο που θέλω
Αλλά να μιλώ
Με λέξεις
Πιο ανθρώπινες
Γνώριμες
Κατανοητές
Καίριες
Για το συνάνθρωπό μου