Γράφω ενδοσκοπικά
Προσπαθώ να κατανοήσω τον κόσμο
Μέσα από βαθύτερες βουτιές στο εγώ
Μέσω τακτικής αποδόμησης

Όλοι έχουμε βάθος
Μόνη διαφοροποίηση
Η αντίληψη πως υπάρχει
Η επαφή με αυτό
Η αυτεπίγνωση

Είμαστε ένα σύμπαν ο καθένας μας
Ανεξερεύνητο σύμπαν
Δε φτάνει η θνητή ζωή μας
Για να μας ανακαλύψουμε

Για ποια ταξίδια στον Άρη συζητάμε;