Μου αρέσει αυτό που κάμεις
Να το κάμεις όποτε θέλεις
Κι όταν δε θα το κάμεις
Θα είμαι εκεί να στο υπενθυμίζω
Πως μου αρέσει αυτό που κάμεις
Όταν το κάμεις