Ας είναι
Να φοράμε περιτυλίγματα
Και να βαφόμαστε
Με μπογιές κάθε λογής
Να ομορφαίνουμε
Έξω εμάς

Ας είναι
Να διορθώνουμε
Με κόλλα στιγμής
Τις ρωγμές που προκύπτουν
Από χρόνια δυστυχίας
Κι ασυνείδητης
Κοινωνικής κακοποίησης
Μέσα μας

Ας είναι
Να παίζουμε
Ακόμη κρυφτό
Αναζητώντας προσωπεία
Ανούσια είδωλα προς λατρεία
(Μα, ίσως, όχι εντελώς)
Γύρω μας

Μα
Αλλοίμονο
Ας θυμόμαστε κάπου κάπου
Να χαμηλώνουμε το βλέμμα
Ν’ απλώνουμε τα χέρια μας
Στον κατατρεγμό και τη δυστυχία

Κι ας επιστρέφουμε διπλοί
Πάνω ξανά