Για όσο σε παρατηρώ
Σε παρακαλώ
Μη μου αφήσεις περιθώριο
Μη μου επιτρέψεις ποτέ
Με αφορμές ή πράξεις
Βαθιά απογοητευτικές
Να σε τεμαχίσω σε φλοίδες
Και να σε τοποθετήσω
Στα ‘κουτάκια’ εκείνα
Που έως τώρα έχω
Διαμορφώσει στο νου μου
Για να κατατάσσω
Τα πιο συχνά
Στατιστικά δείγματα
Συνηθισμένων χαρακτηριστικών
Που έχω ήδη συναντήσει
Στο παρελθόν
Βαριέμαι το ‘κενό’ τους
Κι οφείλω στον εαυτό μου
Να αποφεύγω